Alskog Garda Fiber

Alskog Garda Fiber

Om webbplatsen

Här sprider vi information om Algar Fiber.

Stämma 28 april 2017

StämmorPosted by Börje Lewin 2017-04-01 13:32:19
Välkommen till föreningsstämma med Alskog-Garda Fiber ekonomisk förening den 28 april 2017 kl 19.00 i Alskog gamla skola. Kallelse och handlingar listas här nedan.

Kallelse

Dagordning

Årsredovisning inklusive verksamhetsberättelse
(inklusive resultat- och balansräkning)

Budget för 2017

Revisionsberättelse för 2016 kommer senareHär ser du stämmoprotokollet för 2016 års föreningsstämma, med de beslut och personval som gjordes då:

Protokoll från årsstämman 2016