Alskog Garda Fiber

Alskog Garda Fiber

Om webbplatsen

Här sprider vi information om Algar Fiber.

Stämma 27 april 2018

StämmorPosted by Börje Lewin 2018-03-29 18:30:30
Välkommen till föreningsstämma med Alskog-Garda Fiber ekonomisk förening den 27 april 2018 kl 19.00 på Sjöviksgården i Ljugarn. Kallelse och handlingar listas här nedan.

Kallelse

Dagordning

Årsredovisning inklusive verksamhetsberättelse
(inklusive resultat- och balansräkning)

Budget för 2018

Revisionsberättelse för 2017 kommer före stämmanHär ser du stämmoprotokollet för 2017 års föreningsstämma, med de beslut och personval som gjordes då:

Protokoll från årsstämman 2017

Stämma 28 april 2017

StämmorPosted by Börje Lewin 2017-04-01 13:32:19
Välkommen till föreningsstämma med Alskog-Garda Fiber ekonomisk förening den 28 april 2017 kl 19.00 i Alskog gamla skola. Kallelse och handlingar listas här nedan.

Kallelse

Dagordning

Årsredovisning inklusive verksamhetsberättelse
(inklusive resultat- och balansräkning)

Budget för 2017

Revisionsberättelse för 2016 kommer senareHär ser du stämmoprotokollet för 2016 års föreningsstämma, med de beslut och personval som gjordes då:

Protokoll från årsstämman 2016

Stämma 25 juli 2016

StämmorPosted by Börje Lewin 2016-06-26 20:17:54
Välkommen till föreningsstämma med Alskog-Garda Fiber ekonomisk förening den 25 juli 2016. Kallelse och handlingar listas här nedan.

Kallelse

Dagordning

Resultaträkning för 2015

(OBS: Resultatet blev redovisningsmässigt negativt 2015 men det beror på de periodiseringsprinciper som använts. Ekonomin är god, vilket visas bäst av budgeten längre ner på den här sidan.)

Balansräkning per 31 december 2015

Årsredovisning inklusive verksamhetsberättelse

Budget för 2016

Revisionsberättelse för 2015
Här ser du stämmoprotokollet för 2015 års föreningsstämma, med de beslut och personval som gjordes då:

Årsmötet 2015